O fondu

Úkolem nadačního fondu Lumen Christi je pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým- Fond působí v těch oblastech obecně prospěšné činnosti, kam jiné (státní a nestátní) organizace zrakově postižených nedosahují. Jde například o podporu některých sociálních projektů a sféry zájmově-umělecké činnosti nevidomých, zejména se však věnuje podpoře vydávání a distribuce křesťanské literatury pro nevidomé a těžce zrakově postižené. Fond financuje vydávání zvukových časopisů, nahrávání a výrobu nových zvukových knih a provoz zvukové knihovny pro nevidomé se zasilatelskou službou. Celkově služeb financovaných nadačním fondem Lumen Christi využívá přes sedm set postižených z celé České republiky i Slovenska Při výdajích okolo dvou milionů ročně činí roční nadační příspěvky na jednoho postiženého asi dva tisíce korun.

Zvuková knihovna

Podpora křesťanské zvukové knihovny pro nevidomé a těžce zrakově postižené je nejstarší aktivitou Lumen Christi. Nezávislost na jiných poskytovatelích služeb pro nevidomé umožnila v průběhu let vybudovat fungující audiotéku s rozsáhlým výpůjčním fondem a zasilatelskou službou. Knihovna pravidelně načítá novinky křesťanských nakladatelství ale i světovou beletrii, pohádky nebo poezii a zajišťuje jejich výrobu v podobě digitálních nahrávek na flash (tzv. USB klíčenka). V současné době výpůjční fond obsahuje okolo sedmi set titulů a rozrůstá se rychlostí mnoha desítek titulů ročně. Zásilková služba půjčuje postiženým zájemcům více než pět tisíc titulů ročně.

Zvukové časopisy

Fond Lumen Christi financuje vydávání čtyř zvukových periodik. Časopisy jsou distribuovány v digitálním formátu mp3 na moderním nosiči flash, který nahradil již zastaralou audiokazetu i ne příliš perspektivní CD disk. Časopisy jsou na rozdíl od zvukových knih vyráběny v profesionálním zvukovém studiu. Náklad, tedy počet půjčovaných kopií každého časopisu se pohybuje podle titulu od 250 do 550 kusů. Kromě klasické zvukové formy jsou časopisy zájemcům nabízeny také v textové podobě, texty jsou posílány elektronickou poštou. Ročně je postiženým půjčeno téměř dvacet tisíc flashdisků s nahrávkami zvukových časopisů.

Facebook

givt