4.12.2018

Vokálně instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia vás zve na své adventní a vánoční koncerty. Zazní především písně renesance a baroka.
16. 12. v 16 hodin v kostele Stětí Jana Křtitele (Praha 15-Hostivař)
22. 12. v 17 hodin v kostele sv. Michala v Jirchářích (Praha 1)
5. 1. ve 14 hodin v zámeckém sále v Lochovicích
6. 1. v 16 hodin v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Praha 8)