Historie

Historie Lumen Christi sahá do roku 1987, kdy Jiří Červený s přáteli založil nezávislou iniciativu Studio Sv. Antonína, které shromažďovalo existující nahrávky Bible a křesťanské literatury a půjčovalo je především nevidomým, ale i dalším zájemcům. Původní okruh posluchačů z řad přátel a známých se rychle rozšířil a Studio sv. Antonína začalo díky finanční podpoře z Itálie a práci dobrovolných speakrů vytvářet nové nahrávky. Kazety se posluchačům půjčovaly prostřednictvím adresy pražského arcibiskupství, což umožnil tehdejší pražský světící biskup Antonín Liška.

V létě 1990 se Studio sv. Antonína začlenilo do České katolické Charity a přejmenovalo se na Charitní středisko Lumen Christi. Kromě půjčování zvukových knih začalo středisko ještě v tomtéž roce vydávat první zvukový časopis s názvem Světlo. V následujícím roce přibyly další dva zvukové časopisy a služba vešla v širší známost. Původní stovka postižených posluchačů se rozrostla asi na sedm nebo osm set.

V roce 1992 se ukázalo, že v rámci transformující se Charity není pro službu nevidomým s celostátní působností místo. Po dohodě s tehdejším vedením bylo proto rozhodnuto středisko Lumen Christi z Charity vyčlenit. Ještě koncem roku 1992 vznikla nadace Lumen Christi, jejímž úkolem je celou službu financovat, a 1. ledna 1993 se zvuková knihovna a vydavatelství zvukových časopisů zcela osamostatnilo.

V následujících letech se Lumen Christi pokoušela svoje služby nevidomým rozšířit, například o pořádání rekvalifikačních kurzů. Žádná z těchto snah ale nenabyla dominantnější povahy a některé neměly ani dlouhého trvání.

V roce 1998 došlo na základě nového zákona k transformaci nadace v nadační fond, kterým je Lumen Christi dodnes. Ani rozsah služeb, které fond financuje se od roku 1998 příliš nezměnil. Fond zvukové knihovny se rozšiřoval stabilním tempem několika desítek titulů ročně, počet zvukových časopisů se ustálil tak, že vychází jeden týdně plus jeden měsíčník pro ženy. Počet nevidomých a těžce zrakově postižených, kteří služby Lumen Christi využívají, se dlouhodobě pohybuje mírně pod číslem jeden tisíc.