30.12.2009

Děkujeme všem, kteří nám během letošního roku pomohli, a to nejen finančně, ale i osobní pomocí nebo milým dopisem. Za nadační fond Lumen Christi vám do Nového roku přejeme mnoho šťastných dní plných optimismu a spokojenosti.