24.08.2010

Dne 29. června se v rámci zahradní slavnosti Evangelické akademie v Praze 4 uskutečnila dobročinná prodejní výstava výrobků Martiny Strakové. Výtěžek z prodeje byl věnován našemu nadačnímu fondu. Děkujeme zástupcům EA, že nám umožnily představit naši činnost a především vřelý dík patří paní Martině Strakové a její dceři za čas a chuť kterou tomuto projektu věnovali. Foto