Závěť

Jednou z možností, jak podpořit činnost nadačního fondu Lumen Christi, je dar ze závěti. Sepsáním poslední vůle můžete přesně určit, jak bude naloženo s vaším majetkem. Zabezpečíte tak své blízké, předejdete sporům v rodině, ulehčíte rozhodování svým blízkým a třeba i malým darem  můžete podpořit dobrou věc.

Celý majetek nebo jeho část můžete darovat na dobročinné účely třemi způsoby, závětí, dědickou smlouvou či odkazem. Nejjistěji ochrání Vaši poslední vůli závěť sepsaná ve formě notářského zápisu. Notář Vám jednak zaručí splnění zákonných podmínek, tedy platnost závěti, a současně poradí s výběrem vhodného způsobu darování. Seznam všech notářů působících v ČR naleznete na webu Notářské komory.

Pokud uvažujete o tom, že do své polední vůle zahrnete i nadační fond Lumen Christi, kontaktujte nás, prosím, poradíme Vám, jak dále postupovat.