Záře do temnoty

Autor: David Wojkowicz

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. (2 Sam 22, 29)