Proměnění Páně

Autor: David Wojkowicz

Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. (Mk 9,4)