Prázdný hrob

Autor: David Wojkowicz

Nalezly kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. (Lk 24,2-3)