Pomíjivost

Autor: David Wojkowicz

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. (1 Jan 2, 17)