Osmé přikázání

Autor: David Wojkowicz

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. (Ex 20,16)