Nemlč

Autor: David Wojkowicz

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: „Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu.“ A tak tam Pavel zůstal jeden a půl roku a učil je Božímu slovu. (Sk 18, 9-11)