Kázání na hoře

Autor: David Wojkowicz

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. (Mt 5,1-2)