Hospodinova odpověď

Autor: David Wojkowicz

V onen den odpovím, je výrok Hospodinův, odpovím nebesům a ona odpovědí zemi, země pak odpoví obilí, moštu a oleji a ony odpovědí Jizreelu. (Ozeáš 2, 23-24)