Buďte svatí protože já jsem svatý

Autor: David Wojkowicz

Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. (Lev 11,45)