Boží odpočinutí

Autor: David Wojkowicz

Boží lid má pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. (Žid 4, 9-10)