Ztroskotání apoštola Pavla

Autor: David Wojkowicz

Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: „Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.“ Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. (Sk 27, 23-25)