David Wojkowicz

David Wojkowicz své obrazy vytváří vlastní unikátní metodou, která spolu s důsledně čtvercovým formátem, jednolitým barevným pozadím a specifickou abstraktní kompozicí činí jeho díla snadno rozeznatelnými od děl jiných výtvarníků. Obrazy vytváří pomocí počítače a vektorového grafického editoru, použití počítače však neznamená, že cokoli bylo generováno automaticky. Každá čára a každý tvar jsou kresleny ručně. Výsledný obraz pak vzniká kombinací sedmi nebo více dílčích, více nebo méně podobných obrazů. Každý obraz je vydán ve třech limitovaných sériiích vysoce kvalitních tisků: 100 tisků o velikosti 30x30cm, 50 tisků o velikosti 40x40cm a 25 tisků o velikosti 60x60cm (největší velikost není v dobročinné galerii Lumen Christi k dispozici). Obrazy jsou tištěny vysoce kvalitními stálebarevnými pigmentovými inkousty na matný archivní papír s neutrálním pH vyrobený z bavlny bez příměsi celulózy.

Všechna díla Davida Wojkowicze jsou čistě abstraktní a jsou inspirována biblickými texty – někdy jedním nebo dvěma verši, někdy i celým biblickým příběhem. Obrazy samozřejmě mají svoji hodnotu jednotlivě a jako takové se úspěšně prodávají v internetových galeriích, dlouhodobým cílem Davida Wojkowicze je ale vytvořit ucelený soubor, který bude abstraktní formou ilustrovat celé Písmo.