Štěpán před veleradou

Autor: David Wojkowicz

Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží. (Sk 7, 56)