Pokojná noc

Autor: David Wojkowicz

Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. (Ž 4, 9)