Boží lid

Autor: David Wojkowicz

On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. (Ž 95, 7a)